Publisert 6. november 2018
< NKVTS TV

Implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne i klinikk


Prosjektet Implementering av traumebehandlingstilbud til voksne (ITV) har som mål å implementere spesifikke kunnskapsbaserte behandlingsmetoder i spesialisthelsetjenesten. Som en del av implementeringen har klinikkene fått opplæring i kartlegging av traumer og diagnostisering av PTSD.

I dette klippet forteller psykolog og prosjektmedarbeider Mathilde Endsjø  om prosjektet.

Dette klippet er del 2 av et foredrag i 3 deler.