Ansatte
Endsjø, Mathilde

Endsjø, Mathilde

Prosjektmedarbeider
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Mørkved, N., Endsjø, M. P., Winje, D., Johnsen, E., Dovran, A., Arefjord, K., . . . Løberg, E. M. et al. (2016). Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorder as compared to other mental health disorders. Psychosis, 9(1), 48-56. doi:10.1080/17522439.2016.1201135

Dyregrov, A., Dyregrov, K., Endsjø, M. P., & Idsøe, T. (2015). Teachers’ perception of bereaved children’s academic performance. Advances in School Mental Health Promotion, 8(3), 187-198. doi:10.1080/1754730X.2015.1051888

Dyregrov, K., Endsjø, M. P., Idsøe, T., & Dyregrov, A. (2015). Suggestions for the ideal follow-up for bereaved students as seen by school personnel. Emotional and Behavioural Difficulties, 20(3), 289-301. doi:10.1080/13632752.2014.955676

Andre publikasjoner

Bækkelund, H., Bergerud-Wichstrøm, M., Mørck, A. B., Endsjø, M., & Aareskjold, J. (2017). Implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne i klinikk: Oppsummering av pilotprosjekt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Endsjø, M. (2017 December). Implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne (ITV). Foredrag på Tryggere Traumeterapeuter nettverkssamling, RVTS Øst.

Endsjø, M., & Aareskjold, J. (2017 June). Feasibility Study on Implementing Evidence-Based Treatments for Post-Traumatic Stress Disorder in Norway. Paper presented at Conference of European Society for Traumatic Stress Studies, Odense.

Mørkved, N., Endsjø, M. P., Winje, D., Johnsen, E., Dovran, A., Arefjord, K., . . . Løberg, E. M. et al. (2016 April). An Investigation of the Potential Specificity of Childhood Maltreatment Trauma in Patients With Non-Affective Psychosis as Compared to Other Mental Health Disorders. Paper presented at Schizophrenia International Research Society, Firenze.

Mørkved, N., Endsjø, M. P., Winje, D., Johnsen, E., Dovran, A., Arefjord, K., . . . Løberg, E. M. et al. (2016 November). Childhood Trauma in Schizophrenia Spectrum Disorders as Compared to Other Mental Health Disorders. Paper presented at Regional Helseforskningskonferanse, Tromsø.