Ansatte
Endsjø, Mathilde Pressebilder

Endsjø, Mathilde

Doktorgradsstipendiat
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 473 31 525

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Bækkelund, H., Endsjø, M., Peters, N., Babaii, A., & Egeland, K. M. (2022). Implementation of evidence-based treatment for PTSD in Norway: clinical outcomes and impact of probable complex PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 13(2). doi:10.1080/20008066.2022.2116827

Skar, A. M. S., Braathu, N., Peters, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Babaii, A., Borge, R. H., Wentzel-Larsen, T., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., Aarons, G. A., & Egeland, K. M. (2022). A stepped-wedge randomized trial investigating the effect of the Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI) intervention on implementation and transformational leadership, and implementation climate. BMC Health Services Research, 22(1). doi:10.1186/s12913-022-07539-9

Borge, R. H., Skar, A. M. S., Endsjø, M., & Egeland, K. M. (2021). Good soldiers in implementation: validation of the Implementation Citizenship Behavior Scale and its relation to implementation leadership and intentions to use evidence-based practices. Implementation Science Communications, 2. doi:10.1186/s43058-021-00240-8

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Mørkved, N., Endsjø, M. P., Winje, D., Johnsen, E., Dovran, A., Arefjord, K., . . . Løberg, E. M. et al. (2016). Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorder as compared to other mental health disorders. Psychosis, 9(1), 48-56. doi:10.1080/17522439.2016.1201135

Dyregrov, A., Dyregrov, K., Endsjø, M. P., & Idsøe, T. (2015). Teachers’ perception of bereaved children’s academic performance. Advances in School Mental Health Promotion, 8(3), 187-198. doi:10.1080/1754730X.2015.1051888

Dyregrov, K., Endsjø, M. P., Idsøe, T., & Dyregrov, A. (2015). Suggestions for the ideal follow-up for bereaved students as seen by school personnel. Emotional and Behavioural Difficulties, 20(3), 289-301. doi:10.1080/13632752.2014.955676

Rapporter

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Babaii, A., Borge, R. H., Braathu, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Granly, L., Hansen, K. S., Husebø, G. K., & Peters, N. (2022). Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten: En nasjonal implementering av behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for barn og voksne. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2022).

Andre publikasjoner

Braathu, N., Braathu, N., Borge, R. H., Peters, N., Endsjø, M., Skar, A. M. S., Laukvik, E. H., & Egeland, K. M. (2021 November). Validation of Six Instruments Used in Evidence-Based Practice Implementation. Paper presented at Fagkonferanse om forskningsbasert implementeringskunnskap, Oslo.

Bækkelund, H., Egeland, K. M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Endsjø, M. (2019 November). Implementation of Evidence-Based Treatment for PTSD in Norway: Clinical Outcomes. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies 35th annual meeting, Boston.

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Endsjø, M. (2018 October). Implementing Evidence Based Practice for PTSD in Norway. Paper presented at 2nd Annual Nordic Network Seminar on Censequences of Childhood Sexual Abuse.

Endsjø, M., & Babaii, A. (2018 December). Implementering av kunnskapsbasert behandling for PTSD hos voksne i klinikk (ITV-prosjektet). Foredrag på Fagdag om PTSD, Diakonhjemmet.

Endsjø, M. (2017 December). Implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne (ITV). Foredrag på Tryggere Traumeterapeuter nettverkssamling, RVTS Øst.

Endsjø, M., & Aareskjold, J. (2017 June). Feasibility Study on Implementing Evidence-Based Treatments for Post-Traumatic Stress Disorder in Norway. Paper presented at Conference of European Society for Traumatic Stress Studies, Odense.

Bækkelund, H., Bergerud-Wichstrøm, M., Mørck, A. B., Endsjø, M., & Aareskjold, J. (2017). Implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne i klinikk: Oppsummering av pilotprosjekt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Mørkved, N., Endsjø, M. P., Winje, D., Johnsen, E., Dovran, A., Arefjord, K., . . . Løberg, E. M. et al. (2016 April). An Investigation of the Potential Specificity of Childhood Maltreatment Trauma in Patients With Non-Affective Psychosis as Compared to Other Mental Health Disorders. Paper presented at Schizophrenia International Research Society, Firenze.

Mørkved, N., Endsjø, M. P., Winje, D., Johnsen, E., Dovran, A., Arefjord, K., . . . Løberg, E. M. et al. (2016 November). Childhood Trauma in Schizophrenia Spectrum Disorders as Compared to Other Mental Health Disorders. Paper presented at Regional Helseforskningskonferanse, Tromsø.

Pressebilder