Tema: Vold og overgrep Live 20. juni 2019
< NKVTS TV

Frokostseminar: Kjønnsperspektiv på vold i parforhold


Dette er opptak av lanseringsseminaret for rapporten «Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt». Seminaret ble avholdt ved NKVTS den 20. juni 2019.

Med på opptaket er direktør Inger Elise Birkeland, forskerne Margunn Bjørnholt og Hannah Helseth, samt likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.