Tema: Vold og overgrep Publisert 30. mai 2017
< NKVTS TV

Vær en superhelt


I Norge blir en betydelig andel mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Det å bli utsatt for vold og overgrep i barndommen, øker sjansene for å bli utsatt på nytt senere i livet. Mange føler skam knyttet til det de har opplevd. Og vi vet at det å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep, kan føre til både fysiske og psykiske helseproblemer og dårlig livskvalitet. Vi har fått laget en liten animasjonsfilm som forklarer mer om dette. Den tar under tre minutter å se. Kom igjen, vær en superhelt!

Her kan du også se filmen på engelsk.