Vær en superhelt!

Mennesker kan ha det vondt på mange måter. Det viktigste vi som er rundt kan gjøre, er å vise at vi bryr oss. Kom igjen, vær en superhelt!

I Norge blir en betydelig andel mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Det å bli utsatt for vold og overgrep i barndommen, øker sjansene for å bli utsatt på nytt senere i livet. Mange føler skam knyttet til det de har opplevd. Og vi vet at det å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep, kan føre til både fysiske og psykiske helseproblemer og dårlig livskvalitet. Vi har fått laget en liten animasjonsfilm som forklarer mer om dette. Den tar under tre minutter å se. Lenger nede på siden kan du se filmen med undertekst.

Vis at du bryr deg

Det er større sannsynlighet for at en person som er trygg på at andre vil støtte og hjelpe, kommer til å be om hjelp og støtte når han eller hun trenger det. Mange skammer seg over å ha blitt utsatt for krenkende opplevelser som vold og seksuelle overgrep, eller de er redde for ikke å bli trodd, eller for til å med å bli avvist om de forteller om opplevelsene til venner og familie. De tør derfor ikke vise hva de har vært utsatt for og at de trenger hjelp. Men sosial støtte er en av de viktigste enkeltfaktorene som fremmer god helse etter store belastninger.

Ikke vær redd for å spørre

Det å spørre er derfor viktig dersom du mistenker at andre har vært utsatt for vold og overgrep, eller har det vondt av andre årsaker.

«Sånn sett kan alle være superhelter … ved å bry seg. Ved å vise at man er til å stole på. Det er ikke så vanskelig heller. Kom igjen. Vær en superhelt!», sier vi i denne filmen.

Se også filmen med undertekst:

Fra forskning

Innholdet i denne filmen er hentet blant annet fra doktorgradsarbeidet til vår forsker Helene Aakvaag.

Kunnskapen som presenteres er utviklet i prosjektet Omfangsundersøkelsen om vold i nære relasjoner – Trygghet, vold og livskvalitet i Norge og du kan lese mer om temaet i rapportene

Vi har også hentet innhold til filmen fra studien Vold, helse og reviktimisering – En longitudinell studie. 

Engelsk tale

For å nå det brede publikum vi synes denne filmen fortjener, har vi også fått laget en versjon med engelsk tekst og tale.
Her er filmen kun med engelsk tale.

Her er filmen med engelsk tekst.

Ønsker du å dele filmen på egen side? Send oss en forespørsel på e-post.