Tema: Vold og overgrep Publisert 8. mars 2023
< NKVTS TV

Vold og overgrep mot eldre personer i Norge


Astrid Sandmoe, pensjonert forsker II, forteller om vold mot eldre, hvilke helsekonsekvenser det kan få, og hvordan man kan spørre for å avdekke vold.