Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse, Katastrofer, terror og stressmestring Publisert 1. juli 2022
< NKVTS TV

Webinar: På flukt fra krigen i Ukraina, hvordan kan vi hjelpe flyktningene i Norge?


Velkommen og introduksjon v/ Synne Stensland, MD.PhD. Fungerende forskningsleder NKVTS

Del I: Kunnskapsoppdateringene

 • Voksne og eldre flyktninger fra Ukraina: Psykososiale konsekvenser, behov og tiltak den første tiden i Norge, v/ Marianne Opaas, Forsker II, NKVTS
 • Enslige mindreårige asylsøkere: Kartlegging av traumeerfaringer og psykisk helse, v/ Elin Sofia Andersson, Doktorgradsstipendiat, NKVTS
 • Barn og unge på flukt fra krig – Traume og tilpasning, v/ Akiah A. Ottesen, Psykologspesialist, PhD, NKVTS
 • Flyktningbiblioteket, v/ Kristin Alve Glad, Forsker, NKVTS
 • Ressurssider for psykososial oppfølging av flyktninger i Norge, v/ Ingebjørg Lingaas, NKVTS

Del II:

 • School education in Ukraine: Status Update, v/ Iryna Sabor, Head of Early Childhood and School Section, The European Wergeland Centre
 • Refugees Well School, v/ Per Kristian Hilden, Førsteamanuensis UiO, Seniorforsker NKVTS
 • Flukt, psykososiale konsekvenser, skolen som arena for mestring, v/ Arnfinn J. Andersen, Forskningsleder, NKVTS
 • Traumer og læring, v/ Jon-Håkon Schultz, Professor / Pedagigisk psykologi, UiT
 • Traumekartlegging og -behandling av ukrainske flyktningbarn, v/ Ragnhild H. Løwgren, Psykologspesialist, NKVTS
 • Utredning og behandling av ukrainske flyktninger, v/ Harald Bækkelund, Psykologspesialist, PhD, NKVTS

Les mer om psykososial støtte for flyktningene fra krigen i Ukraina.