Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse Live 4. april 2024 09:00
< NKVTS TV

Kjønnslemlestelse i Norge


Kjønnslemlestelse eller kvinnelig omskjæring berører mange tusen jenter og kvinner i Norge.

Spørsmål som tas opp er: Hva slags konsekvenser kan omskjæring ha for jenter og kvinner? Hva slags hjelp kan de få? Hvilke hindringer finnes for å ta imot hjelp? Hvorfor opprettholdes denne praksisen, og hva betyr den for de berørte, både personlig, sosialt og kulturelt?

Les mer om seminaret

Vi lanserer boken «Kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse i Norge. Kunnskap og praksis». Vi håper boken kan gi økt innsikt, støtte og inspirasjon i arbeid med å forebygge og avverge kvinnelig omskjæring. Og å sikre at jenter og kvinner som er utsatt får nødvendig støtte og hjelp.

Les boken: Antologien er Open access og kan leses gratis på nett eller bestilles fra forlaget.