Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Posttraumatic growth, posttraumatic stress and psychological adjustment in the aftermath of the 2011 Oslo bombing attack

Blix, I., Hansen, M., Birkeland, M. S., Nissen, A., & Heir, T. (2013). Posttraumatic growth, posttraumatic stress and psychological adjustment in the aftermath of the 2011 Oslo bombing attack. Health and Quality of Life Outcomes, 11:160. doi:10.1186/1477-7525-11-160

Denne studien undersøkte opplevd posttraumatisk vekst hos 197 departementsansatte som var til stede på jobb under bombeangrepet i 2011. Forholdet mellom traumeeksponering, peritraumatiske reaksjoner og posttraumatisk vekst ble studert. Videre ble den adaptive betydningen av posttraumatisk vekst studert.

Resultatene viste at høyere nivåer for traumeeksponering og umiddelbare reaksjoner var signifikant knyttet til opplevd posttraumatisk vekst. Ingen støtte for en adaptiv betydning av posttraumatisk vekst ble funnet. Tvert imot ble posttraumatisk vekst assosiert med høyere symptomnivåer av posttraumatisk stress. Etter justering for posttraumatiske stress-symptomer fant man ingen sammenheng mellom opplevd vekst, arbeid og sosial tilpasning. Imidlertid ble opplevd vekst assosiert med høyere nivåer av tilfredshet med livet.

Disse resultatene er i tråd med tidligere funn som indikerer at opplevd vekst kan være relatert til psykologisk tilpasning, og det foreslås at konseptet og betydningen av posttraumatisk vekst bør tolkes med varsomhet.

Forskerne