Aktuelt

Europas ledende traumetidsskrift feirer 10 år

To norske forskere holder innlegg under 10-årsmarkeringen for Europas ledende traumetidsskrift.

The European Journal of Psychotraumatology (EJPT) fyller 10 år og feirer milepælen med en online konferanse om status på forskning innen traumefeltet, den 1. februar.

Siri Thoresen

– Tradisjonelt drives mye av den ledende forskningen i USA. Ikke alt ved det amerikanske samfunnet generelt og helsevesenet spesielt, er overførbart til europeiske forhold, sier Siri Thoresen ved NKVTS, som tidligere har vært styremedlem for ESTSS og nå sitter som en av flere medredaktører for tidsskriftet.

EJPT har disse 10 årene gått fra å være nykommeren i bransjen, til å bli det mest siterte tidsskriftet innen traumefeltet, altså det tidsskriftet med høyest gjennomslagskraft. Ved siden av godt redaksjonsarbeid, mener Thoresen det også har betydning at tidsskriftet fra start har vært såkalt «Open access», så leseren ikke betaler for tilgang til artiklene.

– Åpen tilgang gjør naturlig nok tidsskriftet mer relevant, når det eneste som kreves for tilgang til artiklene er internettforbindelse, sier Thoresen.

Oppsummerer 10 års traumeforskning

Thoresen sier det er viktig med et tidsskrift som vier plass til forskning utenfor USA.

– Det løfter anerkjennelsen til forskere verden over å få publisere funn i anerkjente, fagfellevurderte tidsskrift. EJPT har definitivt bidratt til å utvikle traumeforskningsfeltet de siste ti årene, sier hun.

I jubileumsutgaven av tidsskriftet har alle medredaktørene skrevet en samleartikkel der de oppsummerer sitt fagfelt de siste ti årene. Hva lurte man på i forskningen for ti år siden og hva har vi lært i løpet av disse ti årene?

Her kan du lese jubileumsartikkelen.

10-årsfest på nett

1.februar feirer ESTSS 10 år med fagfellevurderte artikler med et gratis, online arrangement der alle medredaktørene presenterer spennende nyvinninger fra forskningsfeltet. NKVTS er godt representert med to bidrag til programmet, presentert av Siri Thoresen og Marianne Skogbrott Birkeland.

Program for konferansen.

Gir ulike vonde hendelser ulike sypmtomer?

Marianne Skogbrott Birkeland NKVTS
Marianne Skogbrott Birkeland

Marianne Skogbrott Birkeland har vært medredaktør for EJPT i to år. Den 1. februar skal hun holde et innlegg om pågående forskning om reaksjoner på ulike traumatiske erfaringer.

– Jeg ser om ulike mønstre av posttraumatiske stressymptomer (PTSS) henger sammen med ulike traumetyper. Altså om ulike traumatiske hendelser gir ulike reaksjoner.

Ifølge Birkeland er det de som har vært utsatt for seksuelle traumer og misbruk i barndommen som på gruppenivå har høyeste nivå av symptomer på posttraumatiske stresslidelser. Tett på, men med noe lavere symptomtrykk kommer de som har vært utsatt for vold i familien og mobbing.

– Det er veldig interessant at mobbing ser ut til å gi så stor grad av psykiske vansker, med negative tanker om egenverdi og det å stole på andre, sier Birkeland.

Les mer om prosjektet «Behandling av traumatiserte barn og unge, TF-CBT – Implementering«

Tillit til andre

Det å stole på andre mennesker er også tema for innlegget Siri Thoresen skal holde på konferansen.

– Vi undersøker sosiale relasjoners sammenheng med traumer og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Studien handler om generalisert tillit til andre, altså ikke dine nære. Det handler om hva du forventer av tilfeldige mennesker du møter, som du ikke kjenner fra før. Du har en antagelse om hvordan de kommer til å møte deg. Denne antagelsen utvikles hele livet og kan endres ved store påkjenninger. Jeg har sett på hvordan tillit til andre i befolkningen har endret seg etter Korona, sier Thoresen.

Data er hentet inn før og etter utbrudd av koronapandemien. Thoresen forteller at personer som har vært i nærkontakt med korona har mer tillit til andre.

– Det antar vi kan ha å gjøre med at de har personlig erfaring med støtte og hjelp fra andre og å ha blitt tatt vare på i helsetjenesten vår. De som bekymrer seg men ikke har blitt syke, har mindre tillit til andre, sier hun.

Les mer om prosjektet «Covid-19 – Stress og helse i befolkningen«.

Meld deg på konferansen

Vil du lære mer av nyeste forskning på traumelidelser, kan du melde deg på konferansen den 1. februar.

Til nå er 1200 personer påmeldt.

– Dette er en online konferanse, så vi har plass til flere, sier Birkeland.

Fakta:

Om konferansen

 • 1.februar arrangeres internasjonal online konferanse om traumeforskning
 • Gratis deltakelse
 • Nå 400 påmeldte
 • arrangeres på Zoom
 • Meld deg på

Om EJPT

 • The European Journal of Psychotramatology (EJPT)
 • Opprettet av den europeiske traumeforeningen ESTSS for ti år siden, som et alternativ til det anerkjente, amerikanske tidsskriftet JoTS (Journal of Traumatic Stress)
 • Viktigste europeiske tidsskrift om traumeforskning
 • Etablert i 2011
 • Hovedredaktør er Miranda Olff
 • 13 medredaktører hvorav to er fra Norge og NKVTS

Om ESTSS

 • European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)
 • Formelt stiftet i 1993
 • Arvtaker av European Trauma Network, stiftet i 1988
 • Helene Aakvaag er gjenvalgt til styret i ESTSS
 • Viktigste aktiviteter:
  • Drift av tidsskriftet EJPT
  • Konferanse hvert annet år
  • Task forces
  • Webinarer
  • Etterutdanningskurs for klinikere