Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Covid-19 – Stress og helse i befolkningen

COPE COVID-19 er en studie av befolkningens reaksjoner på pandemien og de tiltakene som er iverksatt for å begrense pandemien.  

 
2020 Dette prosjektet er pågående 2025

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Hovedmålet med studien er å fremskaffe ny kunnskap om stressreaksjoner, mental helse, sosiale relasjoner, tillit og smittebegrensning under covid-19-pandemien.

Du kan lese de første resultatene fra denne studien her.

Gjennom å øke forståelsen av dynamikken mellom disse faktorene vil vi bidra til å begrense negative konsekvenser som følge av både denne og fremtidige pandemier.

Forskningsspørsmål: Hvilke subgrupper i den norske befolkningen vil oppleve høyt nivå av stressreaksjoner, og hvilke stressorer er avgjørende for dette? Hvilken betydning har tillit til andre mennesker, tillit til institusjoner, og sosial støtte for psykisk og somatisk helse under pandemien?

Er tiltakene mot pandemien spesielt utfordrende for sårbare grupper?

Delmål

Belastninger og utfordringer i særskilte grupper vil formidles til Helsedirektoratet og til RVTS-Øst, som oppdaterer sin veiledning til helsepersonell. Artikler fra studien vil fokusere på pandemiens innvirkning på sosiale relasjoner og psykisk helse, samt betydning av tillit i denne sammenheng. Samarbeidet med Vestre Viken vil gi informasjon om belastninger som er særlig viktige for personer med tidligere psykiske vansker.

Metode

Vi gjennomfører en tverrsnittsundersøkelse av stressreaksjoner, psykisk helse, sosiale relasjoner, tillit og opplevd trussel og belastning i et representativt utvalg av den norske befolkningen. Vi samarbeider med Kantar/Gallup om datainnsamlingen. Studien måler blant annet belastninger og bekymringer under pandemien, vanlige psykiske og somatiske helseplager, tillit til andre mennesker og til institusjoner, og sosiale relasjoner.

Vi vil sammenligne resultatene med tilsvarende forhold hos tidligere pasienter i psykisk helsevern (samarbeid med Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken) og helsepersonell (helsepersonelllstudien ved NKVTS).

Nivå av tillit til institusjoner og til andre mennesker vil sammenlignes med normdata innhentet før pandemien (European Social Survey). Nivå av tillit til helsevesenet vil sammenlignes med en tidligere norsk studie i samarbeid med Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

 

Publikasjoner

Blix, I., Birkeland, M. S., & Thoresen, S. (2021). Worry and mental health in the Covid-19 pandemic: vulnerability factors in the general Norwegian population. BMC Public Health. doi:10.1186/s12889-021-10927-1

Thoresen, S., Blix, I., Birkeland, M. S., & Andreassen, A. L. (2020). Cope covid-19: helse og bekymringer under pandemien. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater