Aktuelt

Norges første traumeapp skal testes

Nå er forskerteamet i ferd med å invitere terapeuter til å være med å teste appen som skal gi raskere bedring fra traumerelaterte plager. Belønningen er mulighet til å påvirke appen.

– Vi vil invitere terapeuter som jobber med traumefokusert kognitiv adferdsterapi (TF-CBT) innen Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikker (BUP), sier Marianne Skogbrott Birkeland, forsker ved NKVTS og leder av teamet som utvikler behandlingsappen.

Raskest mulig bedring

Marianne Skogbrott Birkeland NKVTS
Marianne Skogbrott Birkeland

Det er Helsedirektoratet som har gitt NKVTS ansvar for å innføre TF-CBT ved BUP-er over hele Norge. Metoden, som er en kunnskapsbasert behandlingsmetode, har som mål at barn og unge med posttraumatisk stress får effektiv behandling for plagene sine. Å bruke appen i tillegg vil gi ungdom mer eierskap i eget behandlingsløp, økt forståelse av egne reaksjoner og verktøy og strategier til hjelp i hverdagen.

Enkel, morsom og effektiv

For å oppdatere og effektivisere behandlingen kom tanken om å utvikle en tilpasset app for ungdom mellom 13 og 18 år.

– Appen utvikles som et verktøy til bruk i behandlingen. Den skal gi unge med posttraumatisk stress mulighet til å lære om og mestre symptomer, tanker og følelser, på en enkel, forhåpentligvis morsom og effektiv måte, forteller prosjektkoordinator Camilla Blestad.

Camilla Blestad

Utgjør en forskjell

Hovedproblemstillingene teamet har jobbet med er hva appen bør inneholde og hvordan den bør se ut for at den effektivt kan bidra å redusere symptomer på posttraumatisk stress hos ungdom i behandling. Et annet viktig poeng har vært å gjøre den til et nyttig verktøy for både pasient og terapeut.

Data som appen samler inn, vil også bli brukt i forskning på hva som skaper bedring i behandling for traumer.

– For å få testet appen i bruk med ungdom som har opplevd traumer håper vi at terapeuter som har lyst takker ja, dersom de får invitasjon til å bidra til å forme et verktøy som vi tror vil utgjøre en forskjell i behandlingen av traumerelaterte plager, sier Birkeland.

 

Utviklingen og pilottestingen av appen er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse.