Tema: Vold og overgrep

Min hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av PTSD

I dette prosjektet lager og prøver vi ut en applikasjon til smarttelefon (en «app») hvor ungdom mellom 13 og 18 år som mottar traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) kan følge med på egne symptomer underveis i behandlingsforløpet, og få verktøy til hjelp for mestring av symptomene de opplever i hverdagen sin.

 
2019 Dette prosjektet er gjennomført 2023

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Det overordnede målet med dette prosjektet er at ungdommer med PTSD skal oppleve raskest mulig bedring fra plagene sine. Som et ledd av dette er det også et mål med mer brukermedvirkning i behandling av PTSD, og at pasienter skal få mer innsikt i, og mulighet til å påvirke sine egne behandlingsløp. 

For å gjøre dette vil vi

  1. Utvikle en app der ungdom med PTSD kan lære om og mestre egne symptomer, tanker og følelser, på en enkel, morsom, nyttig og effektiv måte, og
  2. Gjøre en preliminær vurdering av effekt av denne appen (vurdert fra et brukerperspektiv samt en kvantitativ pilotundersøkelse).

Hovedproblemstillingene vil derfor være: Hva bør appen inneholde, og hvordan bør den se ut, for at den skal være nyttig for ungdom i behandling for PTSD? Er appen hjelpsom fra et brukerperspektiv (både pasient og terapeut)? Er appen effektiv i å redusere symptomer på PTSD?

Appen er nå ferdig utviklet og vi er nå i fasen hvor vi skal evaluere effekt. Du kan finne mer informasjon om de viktigste funksjonene og se bilder av hvordan appen ser ut og lese brukermanualen vår her. Den er ennå ikke tilgjengelig for allment bruk, men vil bli gratis og åpent tilgjengelig det dersom forskningen vår viser at appen kan være nyttig.

Prosjektet er godkjent av REK, og vil gjennomføres i tråd med anbefalinger om personvern fra NSD.

Delmål

Arbeidspakke 1: Oppstart og lage pilotversjon av app

Arbeidspakke 2: Uttesting av av appen

Arbeidspakke 3: Evaluere effekt

Arbeidspakke 4: Formidling og tilgjengeliggjøring

Metode

For å få innspill til appens funksjonalitet og utforming vil vi gjøre intervjuer av ungdommer og terapeuter, og vi vil undersøke erfaringer med eksisterende lignende apper. Som et utgangspunkt tenker vi at appen skal ha tre hovedfunksjoner:

1) Psykoedukasjon: Appen gir informasjon om traumer, vanlige reaksjoner på dette, og hva som kan fremme bedring.

2) Tilbakemelding om egen symptomprofil og utvikling. En gang om dagen blir deltakerne bli bedt om å svare på i hvilken grad de har opplevd å bli påminnet traumet den dagen og PTSD-symptomer. Basert på dette gir appen informasjon om hva ungdommen og behandleren bør fokusere mest på fremover.

3) Verktøy: Appen inneholder flere ulike pusteøvelser og meditasjonsøvelser, samt forslag til gode verktøy som kan brukes for å håndtere plager.

Vi har lagt inn mange mulighet for å tilpasse appen til hver enkelt ungdom. For eksempel gir appen ungdommene mulighet til å selv sette seg egne mål, få påminnelser om å gjøre oppgaver de har gitt seg selv, og registrere gjennomføring av disse.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater