Tema: Vold og overgrep

Min hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av PTSD

I dette prosjektet vil vi lage og prøve ut en applikasjon til smarttelefon (en «app») hvor ungdom mellom 13 og 18 år som mottar traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) kan følge med på egne symptomer underveis i behandlingsforløpet, og få verktøy til hjelp for mestring av symptomene de opplever i hverdagen sin.

 
2019 Dette prosjektet er pågående 2021

Prosjektleder

  • Birkeland, Marianne Skogbrott

    Birkeland, Marianne Skogbrott

    Forsker II / Ph.d.

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Det overordnede målet med dette prosjektet er at ungdommer med PTSD skal oppleve raskest mulig bedring fra plagene sine. Som et ledd av dette er det også et mål med mer brukermedvirkning i behandling av PTSD, og at pasienter skal få mer innsikt i, og mulighet til å påvirke sine egne behandlingsløp. 

For å gjøre dette vil vi

  1. Utvikle en app der ungdom med PTSD kan lære om og mestre egne symptomer, tanker og følelser, på en enkel, morsom, nyttig og effektiv måte, og
  2. Gjøre en preliminær vurdering av effekt av denne appen (vurdert fra et brukerperspektiv samt en kvantitativ pilotundersøkelse).

Hovedproblemstillingene vil derfor være: Hva bør appen inneholde, og hvordan bør den se ut, for at den skal være nyttig for ungdom i behandling for PTSD? Er appen hjelpsom fra et brukerperspektiv (både pasient og terapeut)? Er appen effektiv i å redusere symptomer på PTSD?

Delmål

Arbeidspakke 1: Oppstart og lage pilotversjon av app

Arbeidspakke 2: Uttesting av av appen

Arbeidspakke 3: Evaluere effekt

Arbeidspakke 4: Formidling og tilgjengeliggjøring

Metode

For å få innspill til appens funksjonalitet og utforming vil vi gjøre intervjuer av ungdommer og terapeuter, og vi vil undersøke erfaringer med eksisterende lignende apper. Som et utgangspunkt tenker vi at appen skal ha fire hovedfunksjoner:

1) Registrering av symptomer: En gang om dagen blir deltakerne bli bedt om å svare på i hvilken grad de har opplevd å bli påminnet traumet den dagen og PTSD-symptomer.

2) Psykoedukasjon og verktøy: Appen gir informasjon om traumer, vanlige reaksjoner på dette, og hva som kan fremme bedring.

3) Feedback om egen symptomprofil og utvikling. Basert på siste ukes symptomer gir appen informasjon om hva ungdommen og behandleren bør fokusere mest på fremover.

4) Kalender- og notatfunksjon: Appen gir ungdommene mulighet til å selv kan skrive inn ting de må huske på, og eventuelt få påminnelser om.

Dette er elementer som kan bli endret i løpet av utviklingsprosessen.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater