Ansatte
Pressebilder

Blestad, Camilla

Prosjektkoordinator
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: +4799442691

Kompetanseområder

Jeg har en master i psykologi fra Universitetet i Oslo, uteksaminert i 2015. 

Jeg har jobbet som prosjektkoordinator på NKVTS siden 2018. Primært har jeg jobbet i prosjektet Implementering av TF-CBT i BUP, men jeg har også jobbet i prosjektet Min Hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av PTSD. 

Mine oppgaver er knyttet til blant annet opptak på opplæring, oversikt over progresjon i opplæringsløp, ansvar for Ekstranett, NKVTS-konferansen og lydopptak/TSD. 

Jeg er også kontaktperson til klinikkene og kommuniserer ut til samarbeidspartnere via nettsider, Facebook, nyhetsbrev og e-post. I tillegg skriver jeg på artikler, samt gjennomfører øvrige drifts- og utviklingsoppgaver i prosjektet. 

Jeg synes det er viktig at flest mulig barn og unge får god og effektiv hjelp i klinikker. Jeg er glad for å kunne legge til rette for godt samarbeid mellom klinikk, implementering og forskning gjennom min rolle som prosjektkoordinator.

Prosjekter

Rapporter

Pressebilder