Barn som lever i ett våldsvälde

Øverlien, C. (2013 November). Barn som lever i ett våldsvälde. Paper presented at 4. Nordiske konferense om vold og behandling, Oslo.