Behandling av traumatiserte barn og unge og endringsprosesser

Jensen, T. (2021 November). Behandling av traumatiserte barn og unge og endringsprosesser. Foredrag på Seminar, København.