Bevisforføring

Skyberg, L. F. (2011 September). Bevisforføring. Foredrag på Rhetoric and democracy, Paris.