En dialog med Kristin S i 1987

Skjørten, K. (2012 December). En dialog med Kristin S i 1987. Foredrag på 25 års jubileumskonferanse Alternativ til vold, Oslo.