En etisk forpliktelse

Stefansen, K. (2010). En etisk forpliktelse. In M. Eriksson, Å. K. Cater, G. Dahlkild-Öhman & E. Näsman (Red.) Barns stemmer om vold. Å tolke og forstå (pp. 5-9). Gyldendal Akademisk.