Flyktninghelse Epidemiologi

Opaas, M. (2012 April). Flyktninghelse Epidemiologi. Foredrag på Erfaringsbasert master i psykososialt arbeid med Selvmord, Rus, Vold og Traumatisk stress. Fagspesifikk retning vold og traumatisk stress, OSLO.