Forekomst av vold og overgrep mot barn i Norge

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (2020 November). Forekomst av vold og overgrep mot barn i Norge. Foredrag på Redd barnas barnerettighetsforkost, Oslo.