Forskning om veteraner og deres familier, presentasjon av et nytt forskningsprosjekt

Andersen, A. J. (2020 October). Forskning om veteraner og deres familier, presentasjon av et nytt forskningsprosjekt. Foredrag på Nasjonalt fagnettverk for veteraner.