Forskning utenfor Akademia

Johansen, R. E. B. (2020 January). Forskning utenfor Akademia. Foredrag på Undervisning av masterstudenter i anvendt antropologi ved Universitetet i Oslo., Universitetet i Oslo.