Health Related Quality of Life in resettled refugee youth

Dangmann, C. R., Andersen, P. N., Steffenak, A. K. M., Høye, S., & Solberg, Ø. (2019 October). Health Related Quality of Life in resettled refugee youth. Foredrag på Folkehelsekonferansen 2019, Oslo.