Hodepine etter terror

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2018 January). Hodepine etter terror. Foredrag på NOSF konferanse, Rikshospitalet, Oslo.