Hva er dagens status?

Ziyada, M. M. (2018 October). Hva er dagens status?. Foredrag på Debatt - Kjønnslemlestelse - hva slags hjelp trenger kvinnene?, Kulturhuset, Oslo.