Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien – rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell

Bondjers, K., Stensland, S., Zwart, J. A. H., Rosseland, L. A., Wøien, H., Wøien, H., Atar, D., Matre, D., Muller, A. E., Wentzel-Larsen, T., Lingaas, I., & Dyb, G. A. (2021 October). Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien - rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell. Foredrag på Verdens dagen for psykisk helse, Trondheim.

Forskerne