Hvordan kan klinikken tilrettelegge for bruk av traumebehandling i praksis?

Egeland, K. M. (2022 May). Hvordan kan klinikken tilrettelegge for bruk av traumebehandling i praksis?. Foredrag på Traumebehandlingskonferansen, Oslo.