Hvorfor er det viktig å ha økt oppmerksomhet på vold mot eldre voksne, og spesielt de eldre kvinnene?

Sandmoe, A. (2021 November). Hvorfor er det viktig å ha økt oppmerksomhet på vold mot eldre voksne, og spesielt de eldre kvinnene?. Foredrag på Fagdag -markering av internasjonal dag om avskaffelse av vold mot kvinner, Hdir og webinar.