Målet er systematisk traumekartlegging. Er holdninger til evidensbasert praksis en del av løsningen? [The goal is systematic trauma screening. Are attitudes to evidence-based practices part of the solution?].

Borge, R. H., Skar, A. M. S., & Jensen, T. K. (2020 March). Målet er systematisk traumekartlegging. Er holdninger til evidensbasert praksis en del av løsningen? [The goal is systematic trauma screening. Are attitudes to evidence-based practices part of the solution?]. Foredrag på Helseforskningskonferansen, Oslo.