Om kjønnslemlestelse

Johansen, R. E. B. (2017 November). Om kjønnslemlestelse. Foredrag på Frokostmøte på Sagene lokalmedisinske senter, Oslo.