Om vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem – Et år med pandemi – hvordan har det påvirket pasientenes sikkerhet og livskvalitet i sykehjem?

Sandmoe, A. (2021 March). Om vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem - Et år med pandemi – hvordan har det påvirket pasientenes sikkerhet og livskvalitet i sykehjem?. Foredrag på Nasjonal konferanse ;resultater fra najonalt sykehjemsprosjekt, webinar.