Psykisk helse og Barnekonvensjonens artikkel 24. Trinnvis TF-CBT – en modell for lavterskel psykisk helsetilbud

Jensen, T. (2020 November). Psykisk helse og Barnekonvensjonens artikkel 24. Trinnvis TF-CBT – en modell for lavterskel psykisk helsetilbud. Foredrag på Lucy Smith's barnerettighetsdag.