Selvforståelse og overgrepsforståelse hos menn som har begått seksuelle krenkelser: Tre fortellinger om hvorfor

Kruse, A. E. (2019 November). Selvforståelse og overgrepsforståelse hos menn som har begått seksuelle krenkelser: Tre fortellinger om hvorfor. Foredrag på Istanbulkonvensjonen og Voldsprogrammet, Oslo.