(S)kjønner vi alt?

Tjersland, O. A. (1996 January). (S)kjønner vi alt?. Foredrag på NFFT' s årsseminar, Vetre, Asker.