Sorg som diagnose

Kristensen, P. (2013). Sorg som diagnose. Tidsskrift for Den norske legeforening, 133(8), 856-858. doi:10.4045/tidsskr.13.0005