Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunen – en presentasjon av forskningsprosjektet

Martinsen, M. (2019 October). Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunen - en presentasjon av forskningsprosjektet. Foredrag på Seminar for nye Trinnvis TF-CBT terapeuter, Oslo.