Utprøving av Trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi i kommunen

Martinsen, M., & Nymoen, R. C. (2020 January). Utprøving av Trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi i kommunen. Foredrag på Fagseminar, Mysen.