Tema: Vold og overgrep

Vold, overgrep, utelatt helsehjelp, forsømmelser og aggresjon: Begrepsbruk i en norsk sykehjemskontekst

Sandmoe, A., Myhre, J., Iversen, M. H., Eriksen, S., & Lichtwarck, B. (2022). Vold, overgrep, utelatt helsehjelp, forsømmelser og aggresjon: Begrepsbruk i en norsk sykehjemskontekst. Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(3), 1-15. doi:10.18261/tfo.8.3.7