Tema: Vold og overgrep

Volden fortsetter selv etter at mor har forlatt far. Har norsk likestillingspolitikk en del av ansvaret?

Bjørnholt, M. (2021). Volden fortsetter selv etter at mor har forlatt far. Har norsk likestillingspolitikk en del av ansvaret. Forskning.no.