Voldsprogrammet ved NOVA

Stefansen, K., Bakketeig, E., & Andersen, L. C. (2017 May). Voldsprogrammet ved NOVA. Foredrag på Ledersamling for barnehusene, Oslo.