Voldsutsatte mødre i møte med hjelpaapparatet i Norge. Systemsvikt og ugyldiggjøring

Bjørnholt, M. (2022 November). Voldsutsatte mødre i møte med hjelpaapparatet i Norge. Systemsvikt og ugyldiggjøring. Foredrag på Vold mot kvinner og veien ut, Bergen.