What is Female Genital Mutilation, Female Genital Cutting, Female Circumcision

Johansen, R. E. B. (2020 December). What is Female Genital Mutilation, Female Genital Cutting, Female Circumcision. Paper presented at Seminar om vold og overgrep for tjenestene og forskere i Estland, Online.