Ansatte
Harpviken, Anna

Harpviken, Anna

Prosjektmedarbeider
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 453 96 770

Kompetanseområder

  • TF-CBT
  • Implementering
  • Barn og ungdom
  • Utvikling og pilottesting av app til PTSD-behandling
  • Prosjektkoordinering
  • Prosjekter

    Vitenskapelige artikler og bokkapitler

    Harpviken, A. (2019). Psychological Vulnerabilities and Extremism Among Western Youth: A Literature Review. Adolescent Research Review. doi:10.1007/s40894-019-00108-y