Tema: Vold og overgrep

Å endres gjennom smerte – historier om posttraumatisk vekst

K. Wold, T. G. Kalstad & K. M. Hansson (2017). Å endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst. Abstrakt forlag.