Tema: Vold og overgrep

Å endres gjennom smerte – historier om posttraumatisk vekst

Hansson, K. M., Siqveland, J., & Hafstad, G. S. (Red.) (2017). Å endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst. Abstrakt forlag.

Forskerne

  • Hafstad, Gertrud Sofie

    Hafstad, Gertrud Sofie

    Forsker II / dr. psychol.

    Vis profil