Tema: Vold og overgrep

Alliance formation and change in psychotherapy with men perpetrating violence against their female partners

Lømo, B. (2018). Alliance formation and change in psychotherapy with men perpetrating violence against their female partners. Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

I denne avhandlingen utforskes terapiforløpet hos menn som går til behandling hos Alternativ til Vold (ATV). Hva skal til for å få til et samarbeid mellom terapeut og klient slik at mannen ikke lenger tyr til vold?

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) har i 30 år tilbudt menn som utøver vold mot partner psykologisk behandling. Psykolog og forsker Bente Lømo har i sitt doktorgradsarbeid utforsket hvordan terapeuter og klienter ved ATV samarbeidet for å stoppe volden. Hun sammenliknet 10 terapiforløp der mannen gav opp og sluttet etter kort tid, med 10 terapiforløp der terapeut og klient klarte å samarbeide og prøvde å forstå hva som skulle til for at mannen ikke lenger skulle ty til vold.

Hovedforskjellen mellom de vellykkede behandlingene og de som ble avbrutt etter kort tid, ser ut til å være at terapeuten i de vellykkede behandlingene utforsket klientens opplevelser av voldsutøvelsen og hvem han ønsket å være som mann, mens terapeutene i de mislykkede terapiene mer dyttet klienten i riktig retning og fortalte ham hva som var viktig i terapi.

Når terapeuten utforsket mannens opplevelse av at partner behandlet ham dårlig og hvordan dette kunne ende i vold, ble klienten mer nysgjerrig på seg selv, forsto bedre hva som var hans trøbbel og kunne finne nye måter å håndtere konflikter på. Dette arbeidet inneholdt mange repetisjoner.  Klienten måtte ikke bare temme egen irritasjon overfor partner. Han måtte også bli kjent med sin egen irritasjon, igjen og igjen. 

Klientene kan lære at det å ville slutte med vold, er et viktig første steg, men voldshandlingen må forstås som et personlig problem. Det er krevende å jobbe med seg selv og vanskelig å virkelig bli kjent med egne følelser av irritasjon og skuffelse. Derfor vil de trenge en følgesvenn i dette arbeidet. For terapeutene kan det være til hjelp å vite at klientens gjentagende historier om «den irriterende andre» ikke nødvendigvis er tegn på stagnasjon, men snarere et uttrykk for hva som er spesielt vanskelig for klienten og hva han trenger å arbeide med for å bli en trygg partner og far. 

Resultatene er nå presentert i Lømos doktorgrad ved Psykologisk institutt ved universitetet i Oslo.