Foreldreskap i småbarnsfamilien. Klassekultur og sosial reproduksjon

Stefansen, K. (2011). Foreldreskap i småbarnsfamilien. Klassekultur og sosial reproduksjon. Unipub forlag. (Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo 258). (Doktorgradsavhandling).