Fornuft og følelser – muslimers argumenter for kvinners rettigheter i norsk medieoffentlig fra 2000 til 2012

Helseth, H. (2017). Fornuft og følelser - muslimers argumenter for kvinners rettigheter i norsk medieoffentlig fra 2000 til 2012. (Doktorgradsavhandling).

Forskerne