Ingen ut av rekka går. Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian. 2. utgave

Schultz, J. H., Hauge, A. M., & Støre, H. (2004). Ingen ut av rekka går. Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian. 2. utgave. Universitetsforlaget.