Tema: Vold og overgrep

Posttraumatic stress reactions in children and adolescents

Dyb, G. (2005). Posttraumatic stress reactions in children and adolescents. (Doktorgradsavhandling).

Doktorgradsavhendling om posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og foreldre som har opplevd belastende hendelser knyttet til mistanke om seksuelle overgrep.

Grete Dyb har sett på posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og foreldre som har opplevd belastende hendelser knyttet til mistanke om seksuelle overgrep i en barnehage. Både barn og foreldre viste stressreaksjoner. Hos barna viste over halvparten betydelige reaksjoner, 4 år etter mistanken om overgrep.

Under disputasen ble Grete Dybs forskning omtalt som et pionerarbeid innenfor barne- og ungdomspsykiatrien

Forskerne

  • Dyb, Grete

    Dyb, Grete

    Forsker I / Professor, UiO / dr. med.

    Vis profil